NIBE™ F 2120-8 do 20

Категорија: 

Воздух/вода топлински пумпи за посакувана клима во Вашите објекти. За разлика од останатите производи на пазарот топлинските пумпи на Nibe работат до температури од -25C , со константно производство на топла вода од +65C.Во комбинација со останатата обрема од програмата на Nibe како што се бојлери, бафер танк , сончеви колектори и единствена и лесна за ракување автоматика добивате комплетен систем преку целата година